اخبار

تابستان آرامش و رنگ ها عنوان اثر هنری اخیر جوزپه سینیسکالکی

به فارسی ترجمه شده است Fronteversismo

مناسبت ها

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

 

 

نقاشی مونالیزای افغان و صلح به سبک نمای جلو و پشت، در سال2021

دریای زیبای Ionio وصلح، موضوع این اثر هنری هنرمند نقاش، جوزپه سینیسکالکی (Giuseppe Sinisscalchi) می باشد.

نقاشی قناری پیام آور صلح، در جنگل کیهانی، توسط هنرمند نقاش، جوزپه سینیسکالکی (Giuseppe Siniscalchi) در سال 2017 میلادی کشیده شد.

زندگی نامه

Fronteversismo

15 قانون fronteversismo

 

 

 

گواهان

 

Simona Tomaselli

Marco Marinacci

Shinji Kobayashi

Onelio Onofrio Francioso

Gabriele Guglielmino

Roberto Zadik

Michele Murgese

Philippe Daverio

Paula Tooths

Nina Ansary

Nina Ansari Buzz on Twitter

Anna Serova

Maria Longo

Padre Luciano Mazzocchi

Lori Mixson

Elena Aurelia Schmit