Maria Longo

گواهان:
صداها، چهره‌ها و مدارج علمی تحصیلی طرفداران و حامیان سبک و جنبش Fronteversimo
ماریا لونگو Maria Longo (دکتر و رقصنده)
جوزپه سینیسکالکی و ماریو تانتین  Mario Tantin

کلمه تانتین نشان دهنده‌ی مردی است که سرش را روی دست‌های به هم پیوسته‌اش پایین انداخته و روی یک عصا در زمینه‌ای نامشخص از رنگ‌های گرم و خاکی دراز کشیده است. ممکن است ساعت غروب آفتاب باشد. مرد خسته است همانطور که وضعیت بدن به ما می‌گوید، او خسته است که هر روز با آنچه زندگی پیش روی او قرار می‌دهد روبرو شود. می‌توانید چین و چروک‌‌ها و حالت مچاله‌ی او را تصور کنید.
در آثار سینیسکالکی، شخصیت اصلی نگاه خود را به آینده نگاه می‌دارد، او تندخو و قوی است و برای هر اتفاقی آماده است. این چیزی است که مرد نقاشی نمی‌تواند تصور کند. او نمی تواند بپذیرد که این قدرت خودش است که به او اجازه می ‌‌دهد هر روز، زندگی را سرکند. روحش مثل بچه‌‌ها پاک و لطیف و با جرات است. این نقاشی نمایانگر هر یک از ما است، زمانی‌که خسته‌ایم و استرس داریم، مجبور می‌شویم احساسات خود را نفی کنیم، ارزش و نیروی درونی خود را که هر روز ما را راهنمایی می‌کند و رویاها و نبردهای ما را تقویت می‌کند نادیده می‌گیریم.