15 قانون fronteversismo

بدین وسیله اندیشه‌ی هنری خود را در چند نکته ترکیب می‌کنم:

1-پشت تابلو باید شامل قلب و روح هنرمند باشد، قسمت‌هایی که در جلوی آن نامرئی هستند.

2-نامرئی ما را جاودانه می‌کند.

3- همیشه در هر قسمت از جهان خرد و کلان یک جلو و یک پشت (ظاهر و باطن) وجود دارد.

4- اجازه دهید در جلو (ظاهر) متوقف نشویم: ظاهر اغلب کمترین اهمیت را دارد.

5- هنر تنها زبان واقعی و جهانی برای صلح است.

6- هر بحرانی فرصت‌هایی را به وجود می‌آورد. جاده‌ی صلح همیشه به سوی تغییر واقعی پیش می‌رود و رشد عظیمی را برای بشریت به همراه دارد و فرصت‌های بی‌شماری را برای کسانی که واقعاً به ارزش صلح باور دارند ایجاد می‌کند.

7- اجازه دهید انرژی درونی، ما را در جاده‌ی صلح، منبع بی پایان آرامش و رفاه راهنمایی کند.

8- بیاموزیم که به زیبایی‌های هستی احترام بگذاریم و با احترام و سپاسگزاری از آن‌ها تحسین کنیم.

9- گوش دادن، مدیتیشن و احترام به صدای طبیعت نیز مهمتر از صحبت کردن است: اجازه دهید احساسات خود را از صلح به رنگ ترجمه کنیم اینگونه جهان بهتر خواهد شد.

10- لبخند انرژی حیاتی است.

11- صلح باید در مرکز هر یک از پروژه‌های ما برای غلبه بر دوره‌ی بحران باشد.

12- ایمان انسانها را نسبت به سایر عناصر جهان بالا می‌برد.

13- بسیاری از مشکلات ناشی از تکبر انسان است که فراموش می‌کند چقدر او نسبت به جهان بیکران کوچک است.

14- فروتنی فضیلتی است که جاهلان و متکبران نمی‌توانند آن را درک کنند.

15- ما همچنین از پشت بوم و کاغذ استفاده می‌کنیم تا از هدر رفتن سطوح گرانبها جلوگیری کنیم و با احترام به منابع محدود سیاره‌ی زمین کمک می‌کنیم، بنابراین خطر احتمالی درگیری‌های بیشتر به نام صلح را کاهش می‌دهیم.