دریای زیبای Ionio وصلح، موضوع این اثر هنری هنرمند نقاش، جوزپه سینیسکالکی (Giuseppe Sinisscalchi) می باشد.

این نقاشی خاطرات زیبای گذشته را به یاد این هنرمند می آورد.

در پس زمینه این اثر که نمایان گر دریای زیبای Ionio در شهر زیبای Taranto است, خاطراتی از هنرمند وجود دارد.

این الهامات برای خلق این اثر هنری، از خاطرات جوزپه سینیسکالکی خالق اثر مذکور از همین شهر و دریا نشات می گیرد.

ساحل این دریا بسیار مورد علاقه و محبوب مادر وی خانم Giovanna Goffredo بود که تصویر او بطور نامحسوسی در جلوی نقاشی نمایش داده شده است، هنگامیکه در بهار سال 2016 میلادی در ساحل این دریا به ابدیت پیوست.

نقطه چین های این نقاشی تحولات فکری هنرمند را نشان می دهند که بر طبق این تحولات، زندگی نه از سالها بلکه از لحظه ها ساخته شده است.

این اثر نیز مانند دیگر اثر او ( قناری در جنگل کیهانی) دارای تشعشعاتی در تاریکی و شب یعنی جایی که نور نباشد در دو نمای روبرو و پشت اثر (بخاطر استفاده از ترکیبات فسفر در روغن ) می باشد پس این 4 تصویر نیز مانند اثر قبلی او در واقع دو تصویر هستند که در شب و روز نشان داده شده اند.

جهت تمرکز و تفکر بر روی زیبایی‌های جهان هستی، که این زیبایی ها همیشه ودر روز و حتی درشب مشهود است، در شب هنگام برای رویت این زیبایی‌ها توسط چشم بشر روشنایی نور ماه جایگزین روشنایی نور خورشید می گردد.

تفاسیرنقاشی:

نمای روبرو و پشت این آثار در یک گالری جدید و نیز موزه های S.EGIDIO و CURIOSITIES در Tarantoنمایش داده شد.

معرفی آثار:

تمامی آثار این هنرمند از الهامات آزاد و شخصیش سرچشمه می گیرد که الهامات، احساسات او را نیز در خود دارند و نمایانگر نمای روبرو و پشت آثار هستند که به صورت هنرمندانه و با حرکات فلسفی و فرهنگی و تربیتی، نمادی از صلح و عشق به زندگی و زیبایی‌ها و آفرینش هستند.

Translator: Safoura H Abdollahi

مترجم: صفورا حسینی عبداللهی